Sikap Emosi Adalah Peribadi Yang Jauh Dari Kejernihan Hati

Gambar Hiasan
Keramahan itu menyenangkan. Tidak hanya bagi orang lain yang melihatnya, tapi juga bagi diri kita. Keramahan akan menambah tenaga diri dalam menjalin hubungan dengan orang lain.

Demikianlah jika batu dihantukkan dengan batu, nescaya salah satu atau keduanya akan ada yang terbelah.

Akan tetapi, jika batu dihantukkan dengan tanah liat, nescaya batu itu akan melekap dan menyatu dengan tanah liat.

Di dalam Al-Qur'an Allah telah menyatakan bahawa dengan bersikap lemah lembut dan penuh kasih sayang, mampu menakluk hati yang keras.

"Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang lebih baik. Sesungguhnya Allah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dia-lah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk." Surah An-Nahl, ayat 125.

Kita boleh merasakan apabila sedang kesal atau marah, lalu berjumpa dengan orang yang bijaksana, baru menatap wajahnya yang jernih, hati kita sudah merasa sejuk.

Belum lagi perhatian yang tulus serta keramahan dari tutur katanya yang penuh berisi.

Sikap ini berkesan meredam emosi kita, bahkan mungkin sahaja kita akan berubah fikiran dan menyesali perbuatan yang sebelumnya kita anggap benar.

Ternyata, pokok pangkal kesusahan itu tidak terletak pada masalah yang sedang dihadapi, namun terletak pada sikap kita ketika menghadapi masalah tersebut.

Sikap emosional tidak dapat menyelesaikan masalah dengan baik, sebaliknya ia akan lebih memberatkan masalah yang dihadapi.

Sikap emosional sebenarnya berakar daripada peribadi yang jauh dari kejernihan hati.

Akibatnya, suasana hati akan lelah, tegang dan jauh dari ketenangan serta kebahagiaan.

Keadaan seperti ini jelas memberi pengaruh pada perilaku. Mengapa? Kerana reaksi apapun yang kita tampilkan, tidak akan jauh berbeza dengan suasana hati.

Kerana itu, cubalah untuk menghadapi hidup ini dengan penuh semangat. Tunjukkan selalu wajah yang ceria dan jernih. Tersenyum dengan wajar dan tulus.

Temuilah orang lain dengan sikap sopan dan santun. Sapalah mereka dengan penuh keramahan dan penghormatan.

Bila demikian, nescaya kita akan menemui bahawa beban yang selama ini menghimpit hati, akan terasa jauh lebih ringan dan lapang.

Selain itu, semangat untuk menghadapi persoalan pun akan berlipat-ganda, terlebih lagi bila orang lain membalas keramahan kita.

Semua itu akan menjadi tenaga tambahan dalam menghadapi pelbagai masalah yang menghadang.

Keramahan itu menyenangkan. Tidak hanya bagi orang lain yang melihatnya, tapi juga bagi diri kita.

Bukankah kita menginginkan kebahagiaan dalam hidup? Maka, marilah kita mulakan dari sikap yang paling murah dan ringan, tapi cepat dirasakan hasilnya.

Selamat berbahagia bagi sesiapapun yang mahu bersikap ramah, sekalipun terhadap orang yang berbuat tidak baik kepadanya.

Wallahu a'lam.